เงื่อนไขการใช้งาน

มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2017. ยินดีต้อนรับสู่เว้บไซต์ ThabeiynBiz บริการ (the "Service"). เงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ใช้เมื่อคุณใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเราที่ www.thabeiyn.biz โปรดตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง

เว็บไซต์นี้ให้บริการกับผู้รับชมทั่วไปและไม่แนะนำสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณโพสต์เนื้อหาสาธารณะบนเว็บไซต์ พวกเราอาจกระจายเนื้อหานั้นไปยังผู้ชมที่กว้างขึ้นโดยการแบ่งปันกับกลุ่มบุคคลที่สาม

เนื้อหาของหน้าเพจเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและเพื่อการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ มันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื้อหาของเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามเวอร์ชั่นล่าสุดจะยังคงใช้งานได้ในหน้านี้

ทั้งเราและบุคคลที่สามไม่อาจให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ ในเรื่องความถูกต้อง, ตรงเวลา, ความสมบูรณ์แบบหรือความเหมาะสมของข้อมูลและวัตถุดิบที่พบหรือนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะได้ คุณควรรับทราบว่าข้อมูลและวัตถุดิบดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด และขอเน้นว่าทางเราได้รับการยกเว้นในการรับผิดอันเนื่องด้วยความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน

การใช้ข้อมูลหรือวัตถุดิบใดๆ ของคุณบนเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง โดยที่เราไม่ต้องรับผิด เรื่องนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์, บริการหรือข้อมูลใดที่มีในเว็บไซต์นี้ ตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้

เว็บไซต์ยอมรับเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ทำซ้ำขึ้นในเว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่ได้เป็นทรัพย์สินของหรือได้รับใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ

ในบางครั้งเว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ด้วย ลิงก์เหล่านี้จัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกของคุณในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่ได้แปลว่าเรารับรองเว็บไซต์ดังกล่าว เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงออกไป

ข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำกลับมาใช้สำหรับการแสดงผลสาธารณะ

การใช้เว็บไซต์นี้และข้อพิพาทอื่นใดอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณไม่สามารถใช้บริการนี้ในการส่งเนื้อหา หรือมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่มีข้อจำกัด สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ ความเป็นส่วนตัว หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ

เราใช้บริการหรือ API หลายอย่างของ Google (เช่น Google Maps API)ในการใช้บริการของเรา คุณจะต้องยินยอมที่จะมีภาระผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google